Ručne balené a miešané korenie od malého lokálneho výrobcu.

Exkluzívne syry s chráneným označením pôvodu a vína od malovýrobcov. 

… BE YOU…