Program

Peter Fiabáne

Michal Sabo

Piknikové Ihrisko

Dana Gavalierová / Enviromentálna výchova

Miloš Zvrškovec – cestovateľ

Diskusie

znepokojené matky

workshopy

Čitáreň s krajskou knižnicou

Saxana Sapietová

Do Vrecúška

Andrea Šprochová