Prečo kompostovať (aj v meste) ?
Najvyššou prioritou v hierarchii odpadového hospodárstva je predchádzanie vzniku odpadov. Kompostovaním znižujeme množstvo komunálneho odpadu a zároveň si vyrábame vlastné prírodné hnojivo, čiže okrem dosahovania najvyššej priority premieňame bežne vyhadzovaný materiál, ktorý nazývame odpad, na využiteľný produkt. Táto premena je fascinujúcim procesom. Z odpadu vyrábame čierne zlato, ktoré potrebuje naša Zem ako soľ. Preto Kompostuj.me !

WorkshopKompostujme s dážďovkami v byte.
Zoznámime vás s kompostovacími špecialistkami, našimi kamoškami – kalifornskými dážďovkami. Priblížime si alternatívu kompostovania v interiéri, či na balkóne. Spracujte si väčšinu vašich bioodpadov z domácnosti v byte na skvelé prírodné hnojivo – dážďovkový čaj a vermikompost. Potom už len pri rozkvitnutých kvetoch a zdravých bylinkách ukážete prstom na domáci kompostér. Všetky deti vítané 🙂 !