Každý z vás už určite počul o udržateľnosti (po anglicky sustainability, pozn. autora). Oháňajú saňou obchody a značky po celom svete, korporácie i malí domáci výrobcovia. Ale čo to vlastne je  tá udržateľnosť?
Cambridge Dictionary vysvetľuje udržateľnosť ako činnosť, ktorá nespôsobuje žiadnu alebo lenminimálnu škodu životnému prostrediu a tým vytvára alebo pomáha vytvárať prostredie, v ktorom je kontinuita udržania kvality života, a zdrojov na udržanie tejto kvality, zachovaná.  Rovnako sa dá udržateľnosť opísať ako rozvoj, ktorý zodpovedá súčasným potrebám tejto generácie bez toho, aby ohrozoval schopnosť tých budúcich uspokojiť svoje vlastné potreby.

Čo sa dialo vo svete?

Roky 2017 a 2018 boli pre ľudstvo prelomové. Spojené štáty americké odstúpili od klimatickej dohody v Paríži z roku 2015, vedci z IPCC(Medzivládny panel o zmene klímy, pozn. autora) prišli s  varovaním, že nám zostáva cca 12 rokov, kým následky klimatických zmien budú neodvrátiteľné.Do roku 2030 by sme celosvetovo mali znížiť emisie uhlíka o 45% a do roku 2050 emisie prestať úplne produkovať. Zatiaľ, bohužiaľ, je produkcia emisií na vzostupe (viac k varovaniu IPCC tu).  Pokračujúci boj s plastami, do ktorého sme sa aktívne zapojili aj na Slovensku, silnejúci tlak na  férové mzdy pre zamestnancov, ktorí vyrábajú prvotné materiály v tretích krajinách a  „racionalizácia“ veľkého počtu nakupujúcich, ktorí si postupne začali (a začínajú) hľadať cestu k minimalistickej filozofii a hnutiu Zero-Waste. Všetky tieto témy silno hýbali svetom v predošlých rokoch.

Ako vidíme udržateľnosť na Slovensku?

Martin, výrobca voskových obrúskov Včelobal, precestoval s manželkou Ameriku aj Áziu. A ako vraví, viac im netreba. Jeden kontinent je majster v spotrebe, druhý je vyciciavaný a  devastovaný. No na oko sa zdá, že ani jedných netrápi ako vyzerá ich prostredie. Autá s  neskutočnými emisiami, jednoúčelové nekvalitné výrobky, miliardy fliaš všade na vôkol.

Udržateľnosť? Najdôležitejšia je práve tá potravinová. Kvalitné ovocie a zelenina z lokálnych  fariem, také ktoré voňajú a chutia, nie „chemo“ potraviny. Doprava. Využívanie bicyklov – tu je naSlovensku za posledné štyri roky určite viditeľný progres. Ekologické staviteľstvo je na vzostupe, energetická náročnosť budov výrazne klesá. V neposlednom rade mnoho skutočne milých  projektov zameraných na výmenu, či podarovanie vecí, ktoré nás už omrzeli, alebo ich máme  jednoducho priveľa. Je vidieť, že Slováci určite nezaostávajú za zvyškom sveta v udržateľnosti.

A čo tie trendy v roku 2019?

V roku 2019 sa na tempe uberať určite nebude. Bezobalové obchody, lokálne značky udržateľnejmódy, kozmetiky a iné, budú vznikať rýchlo aj naďalej. Rozdiel bude v tom, že minulý rok sa nastavil celkom kvalitný štandard, na ktorý si ľudia zvykli. Bude sa preto v oveľa väčšej miere  prihliadať aj na to, čo jednotlivé subjekty robia aj mimo svojich bežných aktivít. Tak by to aj vo  finále malo byť. Už teraz sa teším na rôzne iniciatívy, ktoré vzniknú. Očakávam prehlbovanie  spolupráce komunít zapojených v ekológii, väčších firiem a verejnej správy. Predpokladáme, že udržateľné markety a outdoorové podujatia budú štandardom.

Boj s plastami je vskutku náročný. Je neúnosné ako rýchlo tento materiál produkujeme v  rôznych tvaroch a na rôzne použitie. No nemožno naň pozerať čierno-bielo. Častokrát je plastový obal používaný opakovane a vydrží podstatne dlhšie ako jeho  ekologickejší náprotivok. Vždy sa treba obaly pozrieť nasledovne:
1)    Potrebujem obal?
2)    Viem ho využiť opakovane?
3)    Po použití ho viem separovať?

Za posledných niekoľko rokov sme aj na Slovensku zaznamenali zvýšený trend tzv. „vzdelaných spotrebiteľov“ a tento rast bude určite pokračovať aj v roku 2019, kedy bude jednoznačne trend upriamený na jednotlivca. Ten sa bude vzdelávať, zisťovať nové poznatky a čo je hlavné, získa  možnosť stať sa súčasťou rastúcich komunít a skupín, ktoré to cítia rovnako.

Slovo na záver?

Je na každom z nás ako vieme prispieť pre myšlienku udržateľnosti. Keď začneme u seba, aj keďv malom, je to stále viac ako keď len svet pasívne sledujeme a nesúhlasíme…Takto sa z týchto dobrých nápadov stane to čo si osvojí aj väčšina a potom to bude vidieť viac na zdraví ľudí, na čistote prírody…
Petra Slezáková z iniciatívy Zero-Waste Slovakia to vidí jasne. Ľudia sa budú viac zamýšľať nad dopadom svojich každodenných rozhodnutí. Ako sa stravujem? Kde to bolo dopestované a za akých podmienok? Ako boli  vyrobené moje šaty? Akú uhlíkovú stopu zanechala moja exotická dovolenka? Môžem sa  zmeniť zo „shopoholika“ na zodpovedného spotrebiteľa? Ako môžem radikálne znížiť množstvosvojho odpadu? A na druhej strane sa tomuto trendu budú prispôsobovať aj firmy. Už teraz cítia tlak od spotrebiteľov a menia ponuku produktov a stavajú sa zodpovednejšie k ich výrobe. A  mnohé nezostanú len pri tom, že „byť zelený je in“. Budú sa snažiť zmeniť svoj doterajší lineárny biznis model na cirkulárny. Dizajnovať svoje výrobky tak, aby boli trvácne a plne recyklovateľné. A na svoj odpad vo výrobe sa budú pozerať ako na zdroj, ktorý sa ešte dá ďalej využiť, možno aj vďaka spolupráci s inou firmou. Už teraz chápu, že takto šetria aj svoje financie, nielen životné  prostredie.

Na článku spolupracovali:

Magda Krchňáková, Martin Gábor, Martin Gajdoš, Michal Farkaš, Petra Slezáková, Tím VANI, Tomáš Horváth